Nét Vẽ Xanh
 1. Nguyễn Thanh Sơn

  Giải nhất Tranh máy tính nhóm C năm 2014
 2. Nguyễn Trần Hoàng Long

  Giải nhất Tranh máy tính nhóm C năm 2014
 3. Dương Quốc Tú

  Giải nhì Tranh máy tính nhóm C năm 2014
 4. Lâm Gia Bội

  Giải nhì Tranh máy tính nhóm C năm 2014
 5. Nguyễn Bảo Quang

  Giải nhất Tranh Áo dài nhóm A năm 2014
 6. Nguyễn Minh Bảo Uyên

  Giải nhất Tranh Áo dài nhóm A năm 2014
 7. Lê Nguyễn Phương Thủy

  Giải nhì Tranh Áo dài nhóm A năm 2014
 8. Triệu Ngọc Hồng Uyên

  Giải nhì Tranh Áo dài nhóm A năm 2014
 9. Triệu Ngọc Trúc Vy

  Giải nhì Tranh Áo dài nhóm A năm 2014
 10. Vũ Minh Đồng

  Giải nhì Tranh Áo dài nhóm A năm 2014
 11. Huỳnh Dương Thanh Trúc

  Giải ba Tranh Áo dài nhóm A năm 2014
 12. Lê Ngọc Châu

  Giải ba Tranh Áo dài nhóm A năm 2014
 13. Lê Vũ Trọng Khôi

  Giải ba Tranh Áo dài nhóm A năm 2014
 14. Ngô Trần Nhựt Trung

  Giải ba Tranh Áo dài nhóm A năm 2014
 15. Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

  Giải ba Tranh Áo dài nhóm A năm 2014
 16. Dương Ngọc Hồng Ân

  Giải nhất Tranh Áo dài nhóm B năm 2014
 17. Vũ Nguyễn Thủy Tiên

  Giải nhất Tranh Áo dài nhóm B năm 2014
 18. Huỳnh Nguyễn Yến Nhi

  Giải nhì Tranh Áo dài nhóm B năm 2014
 19. Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc

  Giải nhì Tranh Áo dài nhóm B năm 2014
 20. Nguyễn Minh Thư

  Giải nhì Tranh Áo dài nhóm B năm 2014
 21. Nguyễn Thị Kiều Trinh

  Giải nhì Tranh Áo dài nhóm B năm 2014
 22. Cao Ngọc Vân Anh

  Giải ba Tranh Áo dài nhóm B năm 2014
 23. Cấp Đăng

  Giải ba Tranh Áo dài nhóm B năm 2014
 24. Hứa Ngọc Kim Châu

  Giải nhất Tranh Áo dài nhóm C năm 2014
 25. Lưu Thủy Tiên

  Giải nhất Tranh Áo dài nhóm C năm 2014
 26. Hồ Hiệp Trúc Mai

  Giải nhì Tranh Áo dài nhóm C năm 2014
 27. Lê Đặng Tuyết Trinh

  Giải nhì Tranh Áo dài nhóm C năm 2014
 28. Huỳnh Lê Mai Trâm

  Giải ba Tranh Áo dài nhóm C năm 2014
 29. Nguyễn Phương Vy

  Giải ba Tranh Áo dài nhóm C năm 2014
 30. Mầm non Hoa Mai

  Giải nhất Tranh Tập thể nhóm A năm 2014
 31. Mầm non Sao Mai

  Giải nhất Tranh Tập thể nhóm A năm 2014
 32. Mầm non 14

  Giải nhì Tranh Tập thể nhóm A năm 2014
 33. Mầm non Hoa Lư

  Giải nhì Tranh Tập thể nhóm A năm 2014
 34. Mầm non An Phú

  Giải ba Tranh Tập thể nhóm A năm 2014
 35. Mầm non Hướng Dương

  Giải ba Tranh Tập thể nhóm A năm 2014
 36. Tiểu học An Lạc 1

  Giải nhất Tranh Tập thể nhóm B năm 2014
 37. Tiểu học An Phú

  Giải nhất Tranh Tập thể nhóm B năm 2014
 38. Tiểu học Trung Nhất

  Giải nhất Tranh Tập thể nhóm B năm 2014
 39. Tiểu học Cần Thạnh

  Giải nhì Tranh Tập thể nhóm B năm 2014
 40. Tiểu học Giồng Ông Tố

  Giải nhì Tranh Tập thể nhóm B năm 2014
 41. Tiểu học Bình Phước

  Giải ba Tranh Tập thể nhóm B năm 2014
 42. Tiểu học Đống Đa

  Giải ba Tranh Tập thể nhóm B năm 2014
 43. THCS Cần Thạnh

  Giải nhất Tranh Tập thể nhóm C năm 2014
 44. THCS Bình Chánh

  Giải nhì Tranh Tập thể nhóm C năm 2014
 45. THCS Bình Khánh

  Giải nhì Tranh Tập thể nhóm C năm 2014
 46. Giang Ngọc Lan Trinh

  Giải nhất nhóm B năm 2014
 47. Hà NGuyên Khang

  Giải nhì nhóm B năm 2014
 48. Hoàng Trọng Phú

  Giải ba nhóm B năm 2014
 49. Ngô Tấn Phát

  Giải nhất Tranh Gốm nhóm B năm 2014
 50. Dương Hồng NGọc

  Giải nhì Tranh Gốm nhóm B năm 2014